Aplicaţie electronică de la APIA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a lansat o aplicatie online, pe site-ul institutiei, cu ajutorul careia primăriile pot depune online cererile prin care pot obţine bani pentru împădurire.

Deţinătorii publici şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole şi formelor asociative ale acestora pot depune online până la 31 martie cererile pentru obţinerea unui sprijin de până la 7 milioane de euro pentru împădurire.

Aplicaţia electronică poate fi accesată din butonul dedicat situat pe pagina de început a site-ului APIA şi este însoţită de instrucţiuni de utilizare.

Click pentru Aplicatia electronica APIA

APIA a anunţat că până la 31 martie, deţinătorii de teren agricol şi neagricol pot accesa schema de ajutor de stat care are o valoare maximă de 7 milioane de euro. Alocarea financiară pentru prima sesiune din acest an este de 50 de milioane de euro.

Sprijinul financiar pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite se acordă deţinătorilor publici şi privati de terenuri agricole şi neagricole şi vizează plantaţiile forestiere realizate prin: trupuri de pădure pe terenurile agricole şi neagricol şi perdele forestiere de protecţie pe terenurile agricole şi neagricole.

Potrivit APIA, în categoria deţinătorilor publici de teren agricol şi neagricol sunt incluse unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii) şi alte persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora. Iar în categoria deţinătorilor privaţi de teren agricol şi neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.

Prima împădurire este denumirea după care a ajuns să fie cunoscută Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020. Proiectele pentru acest sprijin se mai pot depune până pe 31 martie 2017, ora 16.00, iar Agrointeligența vă spune astăzi ce trebuie să știți banii pentru înființarea plantațiilor forestiere pe terenuri agricole și neagricole.

Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole și neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite.

Schema vizează înființarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de:

a) trupuri de pădure pe terenurile agricole și neagricole care pot constitui zone de interes ecologic, în înțelesul OUG nr. 3/2015.

b) perdele forestiere de protecție pe terenurile agricole și neagricole Terenurile agricole/neagricole împădurite în baza schemei de ajutor de stat.

Lasă un răspuns